Green2colour-Welke-vasteplanten-zijn-geschikt-onder-bomen_2

Welke vasteplanten zijn geschikt onder bomen?

Het is een vraag die veel mensen ons stellen: welke vasteplanten kunnen onder bomen? Om daar antwoord op te kunnen geven, gaan we eerst bekijken met welke boomsoort we te maken hebben. Want onder de ene boomsoort groeit letterlijk niets, terwijl onder een andere boomsoort juist nog heel veel mogelijk is.

Omgeving

Gaat het om een den, vleugelnoot en beuk, dan kunnen we heel kort zijn: daaronder groeit niets. Als we het verzoek krijgen om een beplantingsplan onder deze bomensoorten te ontwerpen, dan zullen wij dit dus helaas niet kunnen realiseren en leggen dit dan ook zo uit aan de klant. Onder kastanjes, eiken en platanen daarentegen kan juist heel veel. Wel blijft het altijd van belang om te kijken naar de omgeving. Een boom die alleen staat, laat vrijwel evenveel licht door als wanneer die boom er niet zou staan. Maar gaat het om meerdere bomen die samen een heel ‘bos’ vormen, dan zijn de mogelijkheden enigszins beperkt.

Kroonprojectie

Waar moet je nu bij het werken met vasteplanten onder bomen precies op letten? Allereerst is het van belang hoe de kroonprojectie eruit ziet. Met kroonprojectie bedoelen we de zone loodrecht onder de boom waarin zich de meeste wortels bevinden. Daarnaast kijken we naar het schaduwbeeld van de kroon op het plantvak. Als er voldoende licht aanwezig is, zijn er veel mogelijkheden. We houden uiteraard ook rekening met de leeftijd van de boom, hoe het wortelgestel eruit ziet en wat je vanwege dat wortelgestel nog aan grondwerk kunt doen. Bodemverbetering onder bomen moet altijd met handkracht en met grote voorzichtigheid gebeuren om het wortelgestel intact te houden.

Vochthoeveelheid

Vervolgens moet je bij de sortimentsbepaling altijd zoveel mogelijk voor planten kiezen die boven de grond groeien en niet met uitlopers door de grond. Daar is simpelweg geen ruimte voor. Tot slot is het van belang om te kijken naar de hoeveelheid vocht die van nature in de grond zit. Er zijn plaatsen in Nederland waar onder dikke bomen de omstandigheden vochtig zijn en waar prima een vegetatie onder gezet kan worden, maar er zijn ook omstandigheden waar diezelfde bomen al het vocht wegtrekken. In dit laatste geval is het aantal mogelijkheden voor vasteplanten wat beperkter.

Altijd een succes

In extreme gevallen hebben we bij GreentoColour® één soort die het altijd doet, namelijk een bodembedekkende Clematis, die de bodem zelfs onder de dikste bomen nog volledig kan bedekken. In sommige gevallen is deze plant echt de enige mogelijkheid en die adviseren we dan ook. Deze Clematis is altijd een blijvend succes, ook op de langere termijn.

Kortom…

De soorten die je kunt toepassen onder bomen zijn dus relatief wat beperkt, maar bomen betekenen dus niet per definitie dat een onderbeplanting van vasteplanten niet mogelijk is. Onze ontwerpers hebben uitgebreide kennis en ervaring in huis om u hierbij te helpen.