Voorbeeldtuin vasteplanten GreentoColour®

In onze voorbeeldtuin testen we de eigenschappen van nieuwe vasteplanten om te zien of ze voldoen aan de 21 voorwaarden van het GreentoColour®-concept. Daarbij kijken we naar mogelijke nieuwe combinaties van vasteplanten. Pas als ze hier worden goedgekeurd worden ze toegevoegd aan het sortiment voor het openbaar groen.

12 maanden in beeld