Home

GREENTOCOLOUR® VASTEPLANTEN CONCEPT

Een maatwerk oplossing van ontwerp, sortiment, grondbewerking, pot 11 kwaliteit vasteplanten (8 planten per vierkante meter) en een maai- en bemestingsplan. Met als resultaat een attractieve beplanting met een hoogwaardige uitstraling.
Het GreentoColour® concept.

GreentoColour® denkt vanuit de kosten van beheer. In het concept wordt daarom gewerkt met herkenbare soorten. Ten behoeve van overzichtelijk onderhoud wordt niet gewerkt met mengsels of beplantingen met open ruimtes. Een soort moet voldoen aan 21 voorwaarden.

WEINIG ONKRUIDGROEI, MINDER ONDERHOUD

Zeer snelle dichtgroei van vasteplanten zorgt voor aanzienlijk minder onkruidgroei ten opzichte van heesterbeplanting. Bekijk de vele toepassingsmogelijkheden van een binnentuin, borders, verkeersgeleiders tot begraafplaatsen bij een aantal van onze projecten.

Een GreentoColour® beplanting is na de eerste zomer al vrijwel volledig bedekt. Voorwaarde is dat het complete pakket gevolgd wordt, waarbij het juiste grondwerk de basis is. Voor het geschikt maken van de bodem zijn eigen GreentoColour® bodemverbeteraars ontwikkeld.

KLEURIGE UITSTRALING, LAGE BEHEERKOSTEN

Gemeenten en andere groot groen beheerders kunnen aanzienlijk besparen op de onderhoudskosten. Bijvoorbeeld bij omvormingen geeft een (gedeeltelijk) gebruik van vasteplanten grote kwaliteits-verbetering. En vasteplanten dragen sterk bij aan de biodiversiteit.

Door de uitgekiende beplantings-plannen is water geven onnodig en zijn er volop mogelijkheden voor situaties met strooizout, hitte en andere minder eenvoudige omstandigheden. Leidend daarbij is altijd het kostenplaatje qua beheer. Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met ons op.

GreentoColour®: vasteplanten in het openbaar groen met gegarandeerd resultaat!

Griffioen Wassenaar BV, eigenaar van het concept GreentoColour®, garandeert de opdrachtgever betreffende de resultaten van uitgevoerde vasteplantenprojecten van GreentoColour®. Lees over het gegarandeerde resultaat en de garantievoorwaarden.

Laat u door onze beelden inspireren tot het gebruik van vasteplanten in de openbare ruimte:

Beelden van de 4 M’s: het Maaien, Mulchen en Mesten in Maart

Lees meer over het belangrijke eerste onderhoud van de vasteplanten, het maaien, mulchen en mesten in maart