Voor particulieren

vasteplanten voor particuliere tuinen: HELLO GARDEN

Onze partners voor aanleg en onderhoud bij particulieren

Onze GreentoColour®-projecten worden voornamelijk uitgevoerd bij gemeentes en bedrijven. Met enkele aanpassingen kan het GreentoColour®-concept goed worden toegepast in kleine en grote particuliere tuinen.

Griffioen Wassenaar levert zelf niet rechtstreeks aan particulieren. U kunt de vasteplanten kopen via tuincentra in Nederland en België. 

Zoekt u hulp om uw eigen tuin om te laten toveren tot een vasteplantenparadijs?

Neem dan contact op met één van de hoveniersbedrijven die partner zijn van Griffioen Wassenaar.

Onze partners zijn goed bekend met het GreentoColour®-concept en helpen u graag verder!

Zelf aan de slag met Hello Garden vasteplanten?

Griffioens vasteplanten worden onder de naam Hello Garden verkocht aan consumenten. Het sortiment van ruim 750 verschillende planten is te verkrijgen bij veel tuincentra in Nederland en België.

De planten zijn herkenbaar aan de vierkante 11 cm potten in blauw (basis assortiment), zilver (bijzondere soorten), taupe (wild & inheems) en groen (natuurlijke kruiden).

De planten zijn ingedeeld in verschillende thema’s waaronder bijen- en vlinderlokkers, schaduwzoekers, zomerbloeiers etc.

Op onze consumentensite www.HelloGarden.nl staat meer informatie over onze Hello Garden thema’s, de planten, het belang van planten voor uw leefomgeving, aanschaf en onderhoud en uiteraard beeldmateriaal van planten en borders.

Tevens kunt u op de site via een zoekmodule tuincentra in uw buurt zoeken die Hello Garden vasteplanten verkopen, www.hellogarden.nl/waar-te-koop.

Onze partners in biodiversiteit

De Bijenstichting

De Bijenstichting zet zich in voor de bescherming van honing- en wilde bijen in Nederland. Ze doet dat door het geven van voorlichting over de leefwijze van bijen, actie voeren tegen het gebruik van neonicotinoïden (bestrijdingsmiddelen die zeer giftig zijn voor bijen) en het stimuleren om bloemenlinten (bijenlinten) voor bijen aan te leggen.

Het doel van de samenwerking van de Bijenstichting met Griffioen Wassenaar is om consumenten te informeren over welke soorten Hello Garden vasteplanten bijen lokkende planten zijn. Meer informatie hierover is te vinden op onze site voor consumenten, www.HelloGarden.nl.

Info: www.bijenlint.nl

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen.

Nederland Zoemt zorgt voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Info: www.nederlandzoemt.nl

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, ze houdt zich bezig met voorlichting en educatie en verzamelt sinds 1990 vlindergegevens middels het Landelijk Meetnet Vlinders (in samenwerking met het CBS). Ook worden vlindergegevens door honderden vrijwilligers systematisch verzameld via de jaarlijkse tuinvlindertelling.

Info: www.vlinderstichting.nl