Het GreentoColour®-concept

in vijf stappen

GreentoColour® staat voor toepassing van vasteplanten volgens een totaalaanpak met als resultaat: kleurige, onkruidarme vasteplantenvakken in het openbaar groen. Het concept is toepasbaar onder alle omstandigheden. Elementen als ontwerp, sortiment, plantkwaliteit, substraat en onderhoud maken hier deel van uit, om een optimaal visueel resultaat te behalen met een lange levensduur en minimale beheerskosten.

BEPLANTINGSPLAN

Griffioen Wassenaar heeft eigen ontwerpers in dienst. Op basis van de wensen van de opdrachtgever en de uitgangspunten op de locatie maken zij een beplantingsplan.

De belangrijkste vraag hierbij is altijd: “Welke plant zal op deze plaats groeien?”.

SORTIMENTSKEUZE

Snelle dichtgroei van de vasteplanten is essentieel om onkruidgroei tegen te gaan. Maar ook gebruik bepaalt het sortiment. Betreden, plassende honden, grondsoort, onkruid-onderdrukking of strooizout zijn bepalende invloeden.

Vasteplanten dienen aan 21 voorwaarden te voordoen voordat ze worden opgenomen in het GreentoColour®-sortiment.

De planten worden uitgebreid getest. Van de ruim 700 soorten vasteplanten die op de eigen kwekerij van Griffioen worden geteeld zijn er ongeveer 125 soorten geschikt voor het GreentoColour®-concept.

GRONDBEWERKING

Grondverbetering is een essentieel onderdeel van GreentoColour®. Voor het geschikt maken van de bodem zijn in samenwerking met een aantal leveranciers speciale GreentoColour®-substraten ontwikkeld. Deze substraten voegen een flinke hoeveelheid langwerkende organische meststof toe aan de bodem die de groei van jonge beplanting stimuleert.

Organische stof zorgt voor een betere structuur van de bodem. Een natte periode wordt beter doorstaan en in droge periodes wordt het vocht in de bodem beter vastgehouden. Gewassen staan er vitaler en frisser bij en verdrogen minder snel.

Per locatie wordt het juiste substraat bepaald. Gebruik van het juiste substraat, maar ook de wijze van aanbrengen is van groot belang. Hierop wordt door GreentoColour® gecontroleerd ten behoeve van het behouden van de GreentoColour®-garantie.

P11-KWALITEIT PLANTEN

Om de snelle dichtgroei te bereiken wordt een extra zware potmaat P11 (1,4 liter pot 11 cm vierkant) gebruikt.

Daarnaast worden 8 planten per vierkante meter toegepast om zo snel mogelijk een dekkend resultaat te verkrijgen.

De planten worden al op de kwekerij ontdaan van hun potten. Hierdoor wordt een besparing van 40% op de aanplantkosten gerealiseerd. Op deze wijze is er nauwelijks afval op de projectlocatie en de potten worden hergebruikt.

De beplanting wordt in kratten op pallets geleverd, het fust halen wij retour naar onze kwekerijen.

MAAI- EN BEMESTINGSPLAN

Na de winter worden, op precies het goede moment, de vasteplanten met een speciale mulchmachine in één arbeidsgang extreem kort gemaaid en gemulchd.

Hierdoor blijft het organische stofgehalte in de bodem beter op peil en kan er worden volstaan met één keer bemesten tijdens die ene arbeidsgang.

Door het maaien en mulchen vernieuwen de vasteplanten zich ieder jaar. Dit zorgt mede voor de lange levensduur.

uitvoering

GreentoColour® zelf, of samen laten aanleggen

Wie doet wat?

Niet iedereen weet het, maar je mag GreentoColour-vakken zelf aanleggen. Uitvoerende werkzaamheden, zoals bodemvoorbereiding, plantwerk en onderhoud kun je zelf doen of door een aannemer laten uitvoeren.

Griffioen Wassenaar bewaakt als concepteigenaar de kwaliteit van ieder GreentoColour®-project door middel van enkele condities en controles. Zo zijn het gebruik van bepaalde planten, substraat en een door Griffioen ontworpen beplantingsplan enkele van de voorwaarden om een project GreentoColour te mogen noemen.

In het artikel ‘GreentoColour zelf, samen of laten aanleggen‘ wordt uiteengezet wat je zelf mag doen en waarvoor je op Griffioen of een van de GreentoColour®-partners bent aangewezen.

Alle GreentoColour®-projecten zijn maatwerk!

De uitvoering kan worden verzorgd door:

De naam GreentoColour® is merkrechtelijk beschermd en mag zonder schriftelijke toestemming van Griffioen Wassenaar B.V. niet worden opgenomen in een bestek.
Toestemming vragen? Stuur een mail naar info@griffioenwassenaar.nl.