De 4 pijlers

Alleen bij het inzetten van alle 4 pijlers wordt een project een gegarandeerd GreentoColour®-project: fleur en kleur, biodiversiteit en dichtgegroeid binnen één groeiseizoen.

 • Juiste plant op de juiste plaats

  Beplantingsplannen worden gemaakt door GreentoColour®. Bij ontwerp door derden dienen de plannen door GreentoColour® te worden beoordeeld en goedgekeurd. Vasteplanten worden getoetst aan 21 voorwaarden voor opname in het sortiment.

 • Grondvoorbereiding

  Het grondadvies door GreentoColour® wordt volledig opgevolgd inclusief diepte van bewerking en opbouw van het profiel.

 • GEBRUIK VAN 8 PLANTEN IN P11-KWALITEIT PER M2

  De zware kwaliteit planten in een pot met een fors volume aan voeding en vocht beperkt startproblemen en zorgt ervoor dat water geven vrijwel onnodig is.

 • ONDERHOUD MET KORT AFMAAIEN/MULCHEN/MESTEN

  Deze jaarlijkse behandeling, maaien en mulchen in maart, zorgt voor een milieuvriendelijke manier van voeden en verjongt het gewas. De levensduur is ook op de zeer lange termijn verzekerd en dure ingrepen als opnemen en scheuren na vijf jaar blijven achterwege.

Garanties GreentoColour®

Griffioen Wassenaar BV, eigenaar van het vasteplanten concept GreentoColour®, garandeert de opdrachtgever betreffende de resultaten van uitgevoerde vasteplantenprojecten van GreentoColour® het volgende:

 1. Te verwachten resultaat
 2. Voorwaarden voor garantie
 3. Inboet en herstel
 4. Verzekeren van schade

Lees alle details in onze flyer ‘Garanties GreentoColour®‘.