De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, ze houdt zich bezig met voorlichting en educatie en verzamelt sinds 1990 vlindergegevens middels het Landelijk Meetnet Vlinders (in samenwerking met het CBS). Ook worden vlindergegevens door honderden vrijwilligers systematisch verzameld via de jaarlijkse tuinvlindertelling.

Meer informatie: www.vlinderstichting.nl