Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor opdrachtgevers geldt dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals en dat ze voldoen aan het convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Stichting Groenkeur werkt sinds 1 januari 2019 samen met PlanetProof.

Het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten richt zich op de productie en de afzet van boomkwekerijproducten met bovenwettelijke eisen op het gebied van onder meer milieu. De kwaliteitseisen zijn gelijk aan die van het certificaat ‘On the way to PlanetProof’.

Griffioen Wassenaar heeft in juli 2019 het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten ontvangen.

Meer informatie: www.groenkeur.nl