Green-to-Colour-Beplanting-in-grote-of-kleine-vakken_2

Beplanting in grote of kleine vlakken?

Wat is nu beter in het openbaar groen: Binnen een project vasteplanten aanbrengen in grote of kleine vakken? Het antwoord is afhankelijk van verschillende factoren. GreentoColour® gaat uit van een zo laag mogelijk niveau aan onderhoud en denkt andersom. Dus niet in de allereerste plaats: welk effect wil ik hier bereiken? Maar vooral: welke beplanting zal op deze plaats zo snel mogelijk groeien en het langjarig goed blijven doen?

De omgeving

De keuze voor beplanting in grote of kleine vlakken hangt in de praktijk meestal samen met de omgeving waarvoor we ontwerpen. Op een groot bedrijventerrein met ruim opgezette bebouwing is het bijvoorbeeld vaak verstandig om een groter aantal aaneengesloten vierkante meters per soort in een beplanting te gebruiken. Maar voor een beplanting rond een gemeentehuis kan het juist soms leuk zijn om wat fijnmaziger te werk te gaan met meerdere soortjes in kleinere hoeveelheden.

Geen matrix

Bij GreentoColour® werken we niet met matrixbeplantingen (meerdere soorten door elkaar geplant per vierkante meter). In de praktijk groeit geen enkele plant even hard als zijn buurman. Binnen een matrixbeplanting neemt vaak één soort de overhand, waardoor het gemengde effect na verloop van twee of drie jaar goeddeels verdwenen is. Matrix is prachtig, maar is op de langere termijn vaak erg lastig te beheren. Bovendien is er veel vakkennis voor nodig. Wanneer die vakkennis niet voorhanden of te duur is, is het dus beter om niet te mengen, maar in wat grotere aantallen vierkante meters per soort te werken.

(Bijna) alles kan

Is er in de markt een trend merkbaar voor beplanting in grote of juist kleine vlakken? Nee, eigenlijk niet. De ene opdrachtgever wil graag grotere vakken met één soort, terwijl de ander juist een wat fijnere beplanting wenst. Het maakt bij GreentoColour® dan ook niet uit hoe groot de plantvlakken in een project per soort zijn. In principe beginnen we bij minimaal 1 m2 per soort, maar het is uiteindelijk helemaal aan de opdrachtgever. Daarbij staat het onderhoud altijd voorop. Dat moet zo simpel en overzichtelijk mogelijk zijn, ook op de langere termijn.