Heet water, een doeltreffend alternatief voor de bestrijding van onkruid

GreentoColour® zet een volgende stap in het duurzaam beheer van vasteplanten door te gaan werken met heet water. Water van 99 graden is namelijk een zeer doeltreffend alternatief voor de bestrijding van onkruid. Ook in vasteplantenvakken.

Bij de bestrijding van onkruid mogen gemeenten geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Voor onkruid op verhardingen worden daarom tegenwoordig drie alternatieve methoden gehanteerd: branden, borstelen en heet water. Ook in vasteplantenvakken zijn chemische middelen niet meer toegestaan. Daardoor ontstaan echter op bepaalde plekken problemen met wortelonkruid. Onkruid dat met de wortels door de grond heen woekert en dat vrijwel alleen te verwijderen is door het handmatig weg te plukken. Een enorm karwei.

Stoppen met groeien

Zo zijn we bij GreentoColour® op het idee gekomen om heet water met een temperatuur van 99 graden gericht over het wortelonkruid te spuiten. Het hete water zorgt ervoor dat de cellen van de onkruidplant openbarsten, waarna zij een signaal doorgeven aan de wortels, die vervolgens stoppen met groeien. We vroegen ons af of we deze methode ook zouden kunnen gebruiken om wortelonkruid tussen vasteplanten te bestrijden.

Heetwaterschoffel

Drie jaar geleden zijn we dit in plantvakken gaan uitproberen, en de eerste resultaten waren bemoedigend. Een jaar later hebben we zelf een heetwaterschoffel ontwikkeld. Dit is een schoffel waar gloeiend heet water van 99 graden uit komt. Die zomer hebben we onze vinding uitgebreid getest in beplantingen. Algauw bleek dat we zo een heel groot deel van het wortelonkruid goed kunnen bestrijden. Doordat het water onder lage druk uit de heetwaterschoffel komt en vervolgens recht naar beneden de grond in gaat, hebben de vasteplanten rondom het onkruid er totaal geen last van.

Makkelijk, snel en doeltreffend

Omdat de resultaten zo goed zijn, hebben we onlangs een machine aangeschaft die we bij demonstraties gaan inzetten. Hiermee willen we gemeenten laten zien dat ze op deze manier makkelijk, snel en doeltreffend een slag kunnen maken in het beheer van vasteplanten. En omdat wij ook op onze kwekerijen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, behandelen we ook daar het onkruid met deze heetwatermethode.

Meedenken

Als concept-eigenaar van GreentoColour® vinden we het belangrijk om continu met onze opdrachtgevers mee te denken hoe ze het onderhoud van hun beplanting zo makkelijk mogelijk kunnen uitvoeren. Deze methode draagt daaraan bij. De uitgebreide praktijktest die we de komende maanden gaan uitvoeren, zal dit verder moeten onderbouwen.