Met deze factoren houden we rekening bij het ontwerpen van openbaar groen

Bij het ontwerpen van vaste beplanting in het openbaar groen houden we natuurlijk rekening met een hoop factoren. Iedere plant vraagt om een specifieke benadering. Ons belangrijkste uitgangspunt: na realisatie van het plan dient sprake te zijn van zo min mogelijk onderhoud.

In deze blog geven we een opsomming van enkele factoren waar onze ontwerpers rekening mee houden bij vasteplanten projecten. Het is verbazend welke punten een project kunnen maken of breken. Wij noemen er vier.

De plant kan de grond niet in

De betonbanden van een rotonde worden langs de rijbaan ingebed in stelbeton. Als de stelbeton ondiep is afgewerkt, kan het zijn dat er pas 30-40 cm naast de band ruimte is om te kunnen planten. Op de eerste strook vanaf de betonband blijft dan slechts ruimte voor een dun laagje grond waar je niets mee kunt. De oplossing hiervoor is een lage weelderig groeiende plantensoort dat de bodem tot aan de betonband bedekt, maar er niet hoeft te wortelen.

Niet iedere plant onder iedere boom

Werken met vaste planten onder bomen is goed mogelijk. Het kan echter niet bij alle soorten bomen. Onder een beuk of vleugelnoot groeit bijvoorbeeld helemaal niets. Waar planten wel goed onder gedijen, zijn platanen, kastanjes en eiken, daarbij onderscheid makend tussen jonge en oude bomen en de vorm van het wortelgestel. In principe zetten wij onder bomen geen soorten die zich ondergronds moeten uitbreiden.

Droge grond die nat blijkt te zijn

Om nog even door te gaan op die bomen: je bent snel geneigd te denken dat een plant onder een boom altijd droog staat. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Dit zagen we ter plaatse nog bij een project in Amsterdam Centrum waar
hele dikke bomen staan met daaronder vasteplanten. De reden dat de planten het hier naar zin hebben, is dat de grond hier juist heel nat is. Beplanting kun je dus nooit alleen op papier bepalen.

Het grondwaterpeil

De stand van het grondwater is medebepalend voor het eindresultaat. Zo ligt het grondwaterpeil in Limburg op wel 8 meter of dieper, terwijl het grondwater elders in Nederland soms al op 50 cm diepte zit. Dit maakt voor Limburg in natte jaren geen verschil, maar met de klimaatveranderingen met warmere en drogere zomers, wordt dit een punt van steeds groter wordende aandacht.

Compositie en omstandigheden op elkaar afstemmen

Het moge duidelijk zijn: bij het ontwerpen van een vasteplanten project draait het lang niet uitsluitend om esthetica. De compositie moet kloppen voor de lokale omstandigheden waarmee je te maken hebt. En die zijn overal verschillend. We krijgen wel eens de vraag of we ‘even een ontwerp willen maken’ omdat men in de veronderstelling is dat we standaard samenstellingen hebben klaarliggen. Vanuit ons GreentoColour® concept is ‘standaard’ nu juist niet het uitgangspunt.

Namens het complete team van Vasteplantenkwekerij Griffioen in Wassenaar en Boskoop: