juni 2014 – nieuwsbrief Gebr. de Ronde “Werkzaamheden Admiralengracht vorderen”

In opdracht van Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam, is Gebr. de Ronde in januari gestart met de gefaseerde herinrichting van de Admiralengracht. Het werk bestaat onder andere uit het opbreken van wegverhardingen, het verwijderen van straatmeubilair en een gedegen verwerking hiervan. We voeren grondwerk uit en vervolgens wordt volgens bestek de nieuwe bestrating aangebracht. Er vinden diverse soorten groenvoorzieningen plaats, waaronder de aanleg van plantvakken met vaste planten volgens het Green to Colour concept.

De werkzaamheden zijn gestart vanaf de Postjesweg en bewoners van de afgeronde gedeelten kunnen weer uitkijken op een nette straat. We hebben als doel om dit project in de derde week van december op te leveren. Op de foto hierboven ziet u de medewerker van Gebr de Ronde machinaal straten.


Uitgave: nieuwsbrief Gebr. de Ronde,
www.gebrderonde.nl/index.php/nieuws

Gebr de Ronde