Aanmeldformulier nieuwsbrief GreentoColour®

De GreentoColour®-nieuwsbrief is gericht op gemeenten, groot groeneigenaren/-beheerders, andere beslissers in het openbaar groen en hoveniers.

Via onze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van nieuws, tips en wetenswaardigheden met betrekking tot vasteplanten; van aanleg tot en met beheer.

Bert Griffioen