Green-to-Colour_VerhoogdePlantvakken_Voorburg

Niet schoonmaken, maar schoonhouden

Dit keer wijden we ons blog aan het bestrijden van onkruid tussen de vasteplanten. Daarvoor is eigenlijk maar één devies: het gaat er niet om dat je de plantvakken schoonmaakt, maar dat je ze schoonhoudt. Wat dat betreft is het onderhoud van vasteplanten vergelijkbaar met de badkamer of keuken thuis: als je er heel regelmatig iets aan doet, dan stapelt het zich niet op en kost het veel minder tijd.

Hoe vaak schoonmaken?

Veel mensen denken dat het schoonmaken van vasteplanten elke 6 weken moet gebeuren, maar het is veel verstandiger om dit vaker te doen. Je moet namelijk gebruikmaken van de dichtgroei van planten. Wanneer je werkt met een lange interval tussen de onderhoudsbeurten, krijgt het onkruid de kans veel groter te groeien en ontstaan bij het verwijderen van het onkruid gaten tussen de planten. Die planten moeten vervolgens eerst weer herstellen en terug groeien.

Frequentie ophogen

Het advies is dan ook om de frequentie tussen de verschillende schoonmaakbeurten relatief hoog te houden. In de praktijk plegen onze aannemers op onze projecten tussen de 12 en 14 keer per jaar onderhoud. Voor sommige mensen klinkt dat als erg vaak, maar dat valt best mee. Zeker als je bekijkt hoe lang zo’n onderhoudsbeurt duurt. Wanneer je namelijk vaker per jaar onderhoud pleegt, duurt het in de loop van het jaar steeds korter.

Wanneer schoonmaken?

De allerbelangrijkste periode in het onderhoud van vasteplanten ligt kort na het maaien, zo tussen april en de derde week van mei; het aanwezige onkruid is dan goed zichtbaar en je kunt nog makkelijk tussen de planten komen. Na eind mei zijn de vasteplanten zo ver dichtgegroeid dat het nieuw opkomend onkruid onderdrukt. In die zes weken na het maaien moet het leeuwendeel van het onderhoud plaatsvinden en dat is een goede investering voor de rest van het jaar.

Laatste onderhoudsbeurt

Ook heel belangrijk is om in het najaar nog onderhoud te plegen. We hebben immers te maken met een klimaatverandering, waardoor onkruid in het najaar langer doorgroeit dan vroeger. Die laatste onderhoudsbeurt van het jaar is een investering voor het komende voorjaar. Want ga je vuil de winter in, dan leg je de basis voor narigheid een half jaar later.

Kortom, schoonmaken is beter dan schoonhouden. Doe het regelmatig en schoffel zoveel mogelijk, maar zolang als het gaat.