GreentoColour-schoffelen

Schoffelen, zo doe je dat!

Schoffelen is echt geen taakstraf, maar zo lang dat zo wordt ervaren, zal schoffelen niet serieus genomen worden. Terwijl schoffelen gewoon vakwerk is. Iemand die niet vakkundig is, ‘ramt’ met zijn schoffel algauw te diep door de grond. En daarmee kan, met name in een jonge beplanting, flink schade worden aangericht.

Met beleid

Hoe moet je dan wél schoffelen? Goed schoffelen doe je met beleid. Dus: voorzichtig sturend de schoffel langs de planten geleiden, en zeker niet te diep in de grond. Het onkruid dat je wilt bestrijden, moet je meer afsnijden dan loswerken. Want onkruid dat afgesneden is, droogt uit.

Passend gereedschap

Natuurlijk hoort er ook het juiste gereedschap bij. Als je gaat eten, pak je immers ook passend bestek – een boterham eet je per slot van rekening anders dan een bordje stamppot. Dat passende gereedschap is ook bij schoffelen aan de orde. In de praktijk zien we echter vaak dat er met te grof materieel wordt gewerkt. Wanneer je schoffelt tussen grote heesters, kun je prima een grote, brede schoffel gebruiken. Maar schoffel je tussen vasteplanten, dan is een klein, smal schoffeltje de beste keuze. Hiermee kun je netjes en nauwkeurig tussen de planten manoeuvreren.

Vasteplanten wel of niet schoffelen?

Veel hoveniers en mensen die verantwoordelijk zijn voor het groenonderhoud bij gemeenten, hebben in hun vooropleiding geleerd dat ze vasteplanten niet mogen schoffelen omdat ze die dan zouden beschadigen. Maar als je nauwkeurig werkt, met het goede gereedschap, dan hoef je die planten helemaal niet te beschadigen. En, mocht er per ongeluk toch iets beschadigen, dan is dat bij vasteplanten wat minder erg dan bijvoorbeeld bij heesters. Met name de ‘randjes en kantjes’ houd je om deze tijd schoffelend het best bij, later groeit de beplanting er gewoon overheen.

Schoffelend meters maken

Het voorjaar is de beste tijd om te schoffelen. In deze periode is de beplanting immers nog niet gesloten en heeft het onkruid de meeste kans. Ons advies is om zoveel mogelijk het onderhoud aan de beplanting met nadruk in april en mei uit te voeren, omdat je daarmee de basis legt voor de rest van het jaar. Probeer het onkruid zo goed mogelijk de baas te blijven door nu al schoffelend meters te maken. Dit kan een onkruidexplosie later in het seizoen voorkomen en zorgt tevens voor een verzorgd beeld in de plantvakken.

Schoffelen in het najaar is vooruitwerken

Met de tegenwoordige winters sterft het onkruid niet af, maar groeit gewoon door. Het is belangrijk in het najaar vooral niet te vroeg te stoppen met onderhoud. Een laatste goede ronde laat in het najaar, is in het voorjaar weer terugverdiend.