GreentoColour_bolbloemen2

Voorjaarsbollen en vasteplanten, een goed huwelijk?

Bollen gemengd met vasteplanten, het lijkt de ideale combinatie. Toch gaan voorjaarsbollen en vasteplanten in het openbaar groen binnen GreentoColour® meestal niet goed samen.

Tulpen, narcissen en andere bolgewassen dragen bij aan een vroege voorjaarservaring. Het lijkt dan ook ideaal om voorjaarsbollen te mengen met vasteplanten. Door voorjaarsbollen toe te passen, zie je het voorjaar letterlijk tot bloei komen en kunnen we al vroeg genieten van het bloeiseizoen.

Praktisch probleem

Maar als we een combinatie van vasteplanten en voorjaarsbollen zouden toepassen in het openbaar groen, ontstaat er een praktisch probleem. De vasteplanten in het GreentoColour®-concept worden namelijk in maart heel kort bij de grond afgemaaid. Het laat zich raden wat er gebeurt als zich tussen die vasteplanten nog allemaal bolgewassen bevinden, die op dat moment nét in bloei staan… Het is vrijwel onmogelijk om met de maaimachine om elke bloeiende bolbloem heen te manoeuvreren. Aan de andere kant hebben bolgewassen vaak al hun eigen plaats in de openbare ruimte, bijvoorbeeld onder het gras geplant, waardoor het signaal dat het voorjaar is, toch al gegeven wordt.

Zomerbloeiende bollen

Dat is de reden waarom wij in onze beplantingen vrijwel geen voorjaarsbollen toepassen. Desondanks zoeken we steeds naar bolgewassen die wél tussen de vasteplanten kunnen groeien. Wat we vaak gebruiken, zijn de zomerbloeiende bollen. Met name bepaalde soorten Allium, oftewel sieruien. Deze bloeien midden in de zomer en hebben in maart nog nauwelijks blad. Die kunnen we dus probleemloos maaien.

Nieuwe soorten

Je kunt het bloeiseizoen overigens ook op een andere manier verlengen. Namelijk door vasteplanten toe te passen die juist aan het eind van het seizoen – in oktober, november en zelfs december – nog kleur geven. En dat is precies wat wij bij GreentoColour® doen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe soorten, die vooral de laatste maanden van het jaar bloeien.

Voedsel voor vlinders

En dat is meteen ook goed voor de vlinders. Zij hebben in het latere najaar nog volop voedsel nodig, terwijl dat dan nog maar sporadisch aanwezig is. Door laatbloeiende vasteplanten te gebruiken, bieden we ook voor dat probleem een oplossing. Bloei tot laat in het najaar vergroot dus niet alleen de beleving voor mensen, ook de faunawereld is er blij mee.